Sprawozdania finansowe

ZS Kleszczewo - rachunek zysków i strat jednostki
sporządzony na dzień 31.12.2022r.
 04_ZS Kleszczewo - rachunek zyskow i strat jednostki 2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:13:30 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:24:58.
ZS Kleszczewo - zał. nr 2 do informacji
dodatkowej 2022r.
 03_ZS K-wo zał nr 2 do informacji dodatkowej 2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:12:14 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:25:36.
ZS Kleszczewo - zał. nr 1 do informacji
dodatkowej 2022r.
 03_ZS K-wo zał nr 1 do informacji dodatkowej 2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:11:12 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:26:07.
ZS Kleszczewo - informacja dodatkowa do
sprawozdania finansowego za 2022r.
 03_ZS Kleszczewo - informacja dodatkowa 2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:09:07 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:26:39.
ZS Kleszczewo - zestawienie zmian w funduszu
jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.
 02_ZS Kleszczewo - zestawienie zmian w funduszu jednostki_2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:07:49 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:27:08.
ZS Kleszczewo - bilans jednostki budżetowej
sporządzonej na dzień 31.12.2022r.
 01_ZS Kleszczewo - bilans jednostki budżetowej 2022.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:00:46 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:27:37.
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na
dzień 31.12.2021r.
 04_rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:58:16 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:27:37.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2021r.
 02_zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:57:16 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:27:37.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2021
 03_informacja dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:51:46 | Data modyfikacji: 2023-05-09 14:54:29.
zał. nr 3 do informacji dodatkowej za 2021r
 03_zał. nr 3 do informacji dodatkowej.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:50:00 | Data modyfikacji: 2023-05-09 14:53:47.
zał. nr 2 do informacji dodatkowej za 2021r
 03_zał. nr 2 do informacji dodatkowej.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:49:39 | Data modyfikacji: 2023-05-09 14:54:06.
zał. nr 1 do informacji dodatkowej za 2021r
 03_zał. nr 1 do informacji dodatkowej.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:49:12 | Data modyfikacji: 2023-05-09 14:53:28.
Bilans jednostki budżetowej sporządzonej na
dzień 31.12.2021r.
 01_bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2023-05-09 14:47:45 | Data modyfikacji: 2023-05-09 15:16:15.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2019
 Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:22:49 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:27:24.
Informacja dodatkowa do sprawozdania fifnasowego
za rok 2019 ZS Kleszczewo
 Informacja dodatkowa so sprawozdania finansowego za 2019 ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:20:17 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:27:03.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:17:57 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:26:22.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2019
 Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:14:14 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:29:14.
Informacja dodatkowa - korekta nr 1 do
sprawozdania fifnasowego za rok 2018 ZS Kleszczewo
 Informacja dodatkowa - korekta nr 1 do sprawozdania finansowego za 2018 ZS Kleszczewo.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:02:01 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:15.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2018
 Rachunek zysków i strat jednostki ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:58:02 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:26.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:37:44 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:01.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2018
 Bilans jednostki budżetowej ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:35:43 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:29:37.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:35:43
Data modyfikacji: 2020-04-29 12:29:37
Opublikowane przez: Marzena Socha