kleszczewo.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.kleszczewo.pl
OPS w Kleszczewie strona główna 

Zasoby
Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Pracownicy socjalni:


a. Anna Gołkowska


b. Edyta Kijak


c. Halina Jeger


d.Agnieszka Balcerek


e.Renata Zielińska


 


2. Asystent rodziny


a. Natalia Wiśniewska


 


3. Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendium szkolnego


a. Daniel Andrószowski


 


4. Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych ( rodzina 500+)


a. Joanna Jankowiak


 


5. Wychowawca świetlic środowiskowych w Kleszczewie i Tulcach


a. Ewa Rybicka


 


 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:54:26 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:37:08.
Instytucje wchodzące w skład Ośrodka

1. Świetlica środowiskowa w Kleszczewie, ul. Poznańska 4a


2. Świetlica środowiskowa w Tulcach, ul. Poznańska 21/23


3. Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie, ul. Sportowa 2


4. Punkt konsultacyjny w Kleszczewie, ul. Sportowa 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:59:15 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:40:48.
Pracownicy Ośrodka tworzą Stowarzyszenie
"Pomagam"

1. Pomoc w wypełnianiu czasu wolnego niektórych grup społecznych jak Seniorzy, Niepełnosprawnych, Dzieci i Młodzieży
2. Edukowanie społeczno – prawne i kulturowe
3. Szerzenie oświaty zdrowotnej
4. Prowadzenie działalności profilaktycznej zagrożeń patologii społecznej
5. Podejmowanie działań zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
6. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
7. Rozwijanie idei wolontariatu
8. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci
9. Integrowanie środowiska lokalnego
10. Organizowanie różnych przedsięwzięć na rzecz Seniorów, Niepełnosprawnych, Dzieci i Młodzieży

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:02:15 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:40:48.
Klub samopomocy

1. Iwona Lisek


ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-05 12:17:07 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:57:41.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Organy .  Struktura org. .  Regulaminy .  Zasoby .  Rejestry, archiwa .  Zakres i Kompetencje . 
Data wprowadzenia: 2016-01-05 12:17:07
Data modyfikacji: 2021-07-07 10:57:41
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - kleszczewo.samorzad.pl