informacje bieżące

Pomoc społeczna w roku 2013
 Pomoc społeczna w roku 2013.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-04-02 10:27:41.
Pomoc społeczna w roku 2014 i plany na rok 2015
 Działalność OPS 2014.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:03:59 | Data modyfikacji: 2015-04-27 13:41:26.
Bilans Jednostki Budżetowej
 Bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:25:26 | Data modyfikacji: 2015-04-27 13:41:26.
Rachunek zysków i strat
 Rachunek zysków i strat.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:37:02 | Data modyfikacji: 2019-05-07 13:37:18.
Sprawozdanie za 2018 rok
 sprawozdanie finansower za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:39:12 | Data modyfikacji: 2019-05-07 13:37:18.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:40:27 | Data modyfikacji: 2019-05-07 13:37:18.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2018 rok
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:06:34 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny 500plus
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -500.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:45:59 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny Asystent Rodziny
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -AR.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:46:58 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny dodatki mieszkaniowe
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -dod mieszk.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:47:42 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny Fundusz Alimentacyjny
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -FA.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:49:52 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny KDR
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -KDR.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:50:42 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny przemoc
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -przemoc.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:51:29 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny Pomoc Społeczna
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -PS.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:52:27 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Obowiązek informacyjny Świadczenia Rodzinne
 3. Wzór obowiązku informacyjnego -SR.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:53:00 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:08:38.
Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:53:00
Opublikowane przez: