kleszczewo.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.kleszczewo.pl
ZS w Tulcach strona główna 

Wicedyrektor
mgr Ewa Bac-Ksycka

 


Sprawy wychowawcze w klasach IV – VI i gimnazjum


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Plan lekcji


Zastępstwa


Ewaluacja wewnętrzna


 

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:50:03 | Data modyfikacji: 2014-04-25 19:51:23.
mgr Ewa Kropińska-Czub

 


Przedszkole i edukacja wczesnoszkolna


Stołówka


Świetlica

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:50:23 | Data modyfikacji: 2014-04-25 19:53:46.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Sprawozdania finansowe .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Raport o stanie dostępności .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione .  Szkolny System Oceniania . 
Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:50:23
Data modyfikacji: 2014-04-25 19:53:46
Opublikowane przez: ........ ........

  Biuletyn Informacji Publicznej - kleszczewo.samorzad.pl