Regulaminy

 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 12:51:31.
 REGULAMIN PRACY.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 13:32:42.
 REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 13:35:31.
 PROGRAM PROFILAKTYCZNY.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 13:38:28.
 PROCEDURY MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 13:38:59.
 PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 20:44:46.
 PROCEDURA ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI, APELÓW, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOSZKOLNYCH.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 21:00:22.
 PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 21:00:48.
 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 21:01:17.
 PROGRAM WYCHOWAWCZY.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 21:03:46.
 OCENIANIE ZACHOWANIA.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-05-05 08:06:52.

Zobacz:
 Ocenianie ucznia . 
Data wprowadzenia: 2014-05-05 08:06:52
Opublikowane przez: ........ ........