Sprawozdania finansowe

Informacja dodatkowa 2022
 ZS Tulce_informacja dodatkowa 2022.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:51:09.
Bilans jednostki budżetowej 2022
 ZS Tulce_bilans jednostki budżetowej 2022.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2023-05-09 08:14:48.
Rachunek zysków i strat jednostki 2022
 ZS Tulce_rachunek zysków i strat jednostki 2022.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2023-05-09 08:13:27.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2022
 ZS Tulce_zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2023-05-09 08:12:19.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2021
 ZS Tulce_zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2022-05-19 10:00:41.
Informacja dodatkowa
 ZS Tulce_informacja dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:59:31 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2021
 ZS Tulce_bilans jednostki budżetowej_2021.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:57:30 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na
dzień 31.12.2021
 ZS Tulce_rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:54:42 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
Sprawozdanie finansowe 2022
 

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2022-05-19 09:46:52 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
 Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2019r.

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:27:32 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31-12-2019r.

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:23:57 | Data modyfikacji: 2022-05-19 10:06:15.
 Bilan jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019r.

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:13:57 | Data modyfikacji: 2020-04-28 10:19:04.
 Informacja dodatkowa - korekta Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2019 ZS Tulce

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:07:34 | Data modyfikacji: 2020-04-28 10:08:37.
Informacja dodatkowa - korekta nr 1 do
sprawozdania finasowego za rok 2018 ZS Tulce
 Informacja dodatkowa -- korekta nr 1 do sprawozdania finansowego za 2018 Zespół Szkół Tulce.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:26:26 | Data modyfikacji: 2019-05-14 12:42:46.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2018r.
 Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31--12--2018.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:28:29 | Data modyfikacji: 2019-05-14 08:39:42.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31--12--2018.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:17:59 | Data modyfikacji: 2019-05-14 08:44:18.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2018
 Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31--12--2018.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:01:00 | Data modyfikacji: 2019-05-14 08:50:51.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:01:00
Data modyfikacji: 2019-05-14 08:50:51
Opublikowane przez: ........ ........