kleszczewo.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.kleszczewo.pl
ZS w Tulcach strona główna 

Struktura organizacyjna
 WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE I-III.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 22:54:11 | Data modyfikacji: 2014-04-26 22:56:11.
 WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE KLAS IV-VI.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 22:56:57 | Data modyfikacji: 2014-04-26 22:56:11.
 WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE GIMNAZJUM.pdf

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2014-04-26 22:57:19 | Data modyfikacji: 2014-04-26 22:56:11.

Zobacz:
   status prawny
   informacje bieżące
   Sprawozdania finansowe
   Dyrektor
   Wicedyrektor
   Statut szkoły
   Struktura organizacyjna
   Regulaminy
   Ewidencje, rejestry i archiwa
   Mienie szkoły
   Działalność szkoły
   Przetargi
   Raport o stanie dostępności
   Oświadczenia majątkowe
   Informacje nieudostępnione
   Szkolny System Oceniania
Data wprowadzenia: 2014-04-26 22:57:19
Opublikowane przez: ........ ........

  Biuletyn Informacji Publicznej - kleszczewo.samorzad.pl