Informacje nieudostępnione

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

1. Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
2. Część informacji publicznych udostępniana jest przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w bibliotekach, halach sportowych, na obiektach otwartych (ORLIKI) i Gminnym Ośrodku Kultury oraz ukazuje się w lokalnej gazecie czy też na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie w zakładce Kultura i Sport.

 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2014-05-04 15:02:25.
Data wprowadzenia: 2014-05-04 15:02:25
Opublikowane przez: ***** ******