kleszczewo.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.kleszczewo.pl
Zespół Szkół w Kleszczewie strona główna 

Inf. nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

1. Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
2. Część informacji publicznych udostępniana jest przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkole, lokalnej gazecie czy stronie internetowej szkoły.

 

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2014-05-01 00:56:32.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Sprawozdania finansowe .  Dyrektor .  Wicedyrektorzy .  Statut Zespołu Szkół .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy i procedury .  Ewidencje i rejestry .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły i przedszkola .  Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) .  Kalendarz roku szkolnego i przedszkolnego .  Oświadcz. majątkowe .  Inf. nieudostępnione .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2014-05-01 00:56:32
Opublikowane przez: Marzena Socha

  Biuletyn Informacji Publicznej - kleszczewo.samorzad.pl