Ewidencje i rejestry

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej,
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,
Ewidencja akt osobowych pracowników,
Księga kontroli zewnętrznej,
Księgi protokołów R.P.
Księgi arkuszy ocen,
Księgi inwentarzowe,
Księga druków ścisłego zarachowania,
Księga zarządzeń wewnętrznych,
Księga komunikatów
Rejestr wypadków uczniów,
Rejestr wypadków pracowników,
Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
Rejestr uchwał,
Ewidencja pieczęci urzędowych,
Księga obiektu – aktualne wpisy wyników przeglądów,
Plany urlopów i Karty urlopowe,
Archiwum szkoły.

 

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2014-04-30 22:55:00 | Data modyfikacji: 2021-03-29 22:45:47.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 22:55:00
Data modyfikacji: 2021-03-29 22:45:47
Opublikowane przez: Marzena Socha