Regulaminy i procedury

Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin dyskoteki
Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie
Procedury zastępstw za nieobecnych nauczycieli
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin e – dziennika
Regulamin placu zabaw
Regulamin nagród dyrektora – uchwała RADY GMINY
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół w Kleszczewie
Regulamin oceniania nauczycieli
Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli wg Uchwały Rady Gminy
Regulamin funduszu socjalnego
Kodeks etyki pracowników Zespołu Szkół
Instrukcja kancelaryjna
Jednolity rzeczowy wykaz akt
Roczny plan pracy przedszkola i szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin rekrutacji dzieci i protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej
Procedury dotyczące bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
Procedura wprowadzania innowacji w Zespole Szkół w Kleszczewie
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Kleszczewie
Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
Regulamin stroju codziennego i galowego uczniów w ZS Kleszczewo
Regulamin TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych
Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Kleszczewie
Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń zewnętrznych w Zespole Szkół w Kleszczewie
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2020/2021
Procedury funkcjonowania szkoły i przedszkola w czasie pandemii.
Szkolna netykieta

 

 

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2014-04-30 23:04:39 | Data modyfikacji: 2021-03-29 22:11:11.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 23:04:39
Data modyfikacji: 2021-03-29 22:11:11
Opublikowane przez: Marzena Socha