Mienie szkoły

W skład mienia szkoły wchodzi:


- majątek nieruchomy - budynek szkoły,


- majątek ruchomy - wyposażenia pomieszczeń szkolnych (sprzęt komputerowy i audiowizualny, pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie kuchni i stołówki)


- programy komputerowe.

 

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2014-04-30 22:46:00.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 22:46:00
Opublikowane przez: Marzena Socha