Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2019
 Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:14:14 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:29:14.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:17:57 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:26:22.
Informacja dodatkowa do sprawozdania fifnasowego
za rok 2019 ZS Kleszczewo
 Informacja dodatkowa so sprawozdania finansowego za 2019 ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:20:17 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:27:03.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2019
 Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:22:49 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:27:24.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31.12.2018
 Bilans jednostki budżetowej ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:35:43 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:29:37.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:37:44 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:01.
Informacja dodatkowa - korekta nr 1 do
sprawozdania fifnasowego za rok 2018 ZS Kleszczewo
 Informacja dodatkowa - korekta nr 1 do sprawozdania finansowego za 2018 ZS Kleszczewo.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:02:01 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:15.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2018
 Rachunek zysków i strat jednostki ZS Kleszczewo na dzień 31.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Socha | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:58:02 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:26.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:58:02
Data modyfikacji: 2020-04-29 12:28:26
Opublikowane przez: Marzena Socha